Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր……………… ՆՈՐ ԴՊՐՈՑ……………………………….. Բլոգը վարում եմ մայրիկիս հետ,մայրիկիս օգնությամբ

Իմ մասին

123 058Ես Արան եմ: Ես ութ տարեկան եմ:Սովորում եմ Նոր դպրոցի 3-1 դասարանում: Ես սիրում եմ նկարել և աշխատել համակարգչով:Շատ եմ սիրում կենդանիների և հաճախ մայրիկիս հետ գնում եմ կենդանաբանական այգի: Սիրում եմ թռվռալ բատուտի վրա ,ճոճվել ճոճանակին և խաղալ ավազներով:Սիրում եմ նաև ճամփորդել:

Реклама

Ինքնաստուգում 1

27. 09. 2017

Առ.1 Վարժ. 15
54+134=188
222+472=694
24+2515=2539
502+1390=1892
1021+1934=2959
235+7=242
188+42=230
113+469=582
673+154=827
1234+489=1723
1162+4894=6056
4894+1162=6056

Վարժ. 16
89-19=70
167-66=101
961-21=940
967-110=857
448-240=208
57-28=29
135-26=109
312-62=250
125-108=17
2974-15=2959
2142-228=1914
3563-1338=2225

мое лето My summer

Լրացնել բաց թողնված բառերը:

Կարտոֆիլի հայրենիքը հարավային Ամերիկան է: Այստեղ կար­տոֆիլ սկսել են մշակել մեզանից դեռնս 14 հազար տարի առաջ: Կար­տոֆիլը Եվրոպա է բերվել 16-րդ դարի 2-րդ կեսում, իսկ Հայաստան 1840 ական թվականներին:

Ֆրանսիաում կարտոֆիլը մատուցում էին թագավորական սեղան­ներին, իսկ գյուղացիները անվստահությամբ էին լցված հեռուներից բերված այդ բույսի նկատմամբ:

Կարտոֆիլի մշակումը ընդարձակելու նպատակով ֆրանսիացի ան­վանի դեղագործ Պարմանտիեն դիմում է մի հետաքրքիր խորամանկու­թյան: Իր ընդարձակ հողամասում նա տնկում է կարտոֆիլ և հողամասը պարսպապատում: Պարսպի վրա մի բանի տեղ փակցնում է հայտարա­րություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «Խիստ կպատժվեն նրանբ, ով­քեր կփորձեն գողանալ այստեղ ցանված թանկագին բույսի պալարները»: Խելացի դեղագործի հնարամտությունը մեծ հաջողություն ունեցավ: Գիշերը գյուղացիները գողացան հողամասի բոլոր պալարները: Ամեն մեկն աշխատում էր այն շուտ տնկել իր հողամասում: Եվ արդեն մի բանի տարի հետո դաշտերի մեծ մասը ծածկված էր կար­տոֆիլի ցանքերով:

Այսպես կարտոֆիլը տարածվեց աշխարհով մեկ:

Ինչպե՞ս է մարդը վերափոխում շրջակա աշխարհը

 

Ի՞նչ են օգտակար հանածոները: Ի՞նչ օգտակար հանածոներ գիտես: Ինչպես տեսանք, բնության շատ տարրեր և երևույթներ ուղղակի ազդում են մարդու կյանքի և գործունեության վրա: Ապրելով և աշխատելով բնության մեջ՝ մարդն էլ անխուսափելիորեն ներգործում Է բնության վրա և փոփոխում այն: Ինչպե՞ս է դա տեղի ունենում: Հսկայական հողատարածքներ հազարամյակներ շարունակ մշակվել են մարդու կողմից, յուրացվել են նոր տարածություններ: Կառուցվել են խոշոր քաղաքներ, մեծ ջրամբարներ, ինչի արդյունքում հսկայական տարածքներ անցել են ջրի տակ:

Մարդը երկրի ընդերքից այնքան օգտակար հանածոներ է արդյունահանել, որ դրա արդյունքում անգամ լեռներ են հողին հավասարվել: Այս ամենով մարդը աստիճանաբար փոխում է երկրագնդի դեմքը: Այսօր արդեն մեր երկրագնդի վրա շատ քիչ տարածքներ կան, որոնց մարդու ձեռքը չի դիպել: Այս գործընթացը շարունակվում է, այսինքն՝ մարդը շարունակում Է վերափոխել բնությունը: Այդ փոփոխությունները շատ հաճախ բնական միջավայրի համար կործանարար են, քանի որ բնությունը չի հասցնում վերականգնել րր հարստությունները այն արագությամբ, ինչ չափով որ մարդը օգտագործում է դրանք: Մարդկությունը գիտակցում է բնությանը հասցրած որ վնասների հետևանքները: Նույնիսկ կատարվել են հաշվարկներ, որոնք ցույց են տալիս այդ վնասների վատ հետևանքները հենց մարդու կյանքի և առողջության վրա: Բայց այդուհանդերձ, մարդն անընդհատ շարունակում է վերափոխել բնությունը՝ դրանով նաև շարունակելով իր վնասակար գործունեությունը: Ինչո՞ւ: Նախ՝ տարեցտարի ավելանում է երկրագնդի բնակչության թիվը, հետևաբար մեծանում են նաև նրա պահանջմունքները: Դա իր հերթին պահանջում է բնությունից ավելի շատ հարստություններ վերցնել: Բացի այդ, մեծ թափով զարգանում, հզորանում և կատարելագործվում են այն մեքենաներն ու սարքավորումները, որոնցով մարդը կորզում է բնության հարստությունները: Ստացվում է, որ մարդը հայտնվել Է մի յուրօրինակ կախարդական շրջանի մեջ: Մի կողմից նա չի կարող չօգտագործել բնության հարստությունները, մյուս կողմից՝ վնասում Է բնությանը՝ գիտակցելով դրա հետևանքները: Այսպես, օրինակ՝ մարդու համար կարևոր նշանակություն ունի բնափայտը: Փայտից նա պատրաստում է տարբեր իրեր, օգտագործում է դրանք շինարարության մեջ, ստանում է թուղթ և այլն: Այդ նպատակով ամեն տարի հարյուր հազարավոր հեկտար անտառներ են հատվում: Դրա հետևանքով ոչնչանում են նաև հատվող ծառերի կողքին աճող բույսերը և կենդանիների բնակատեղիները: Անտառների կրճատման հետևանքով նվազում են թթվածին արտադրող և օդը մաքուր պահող բուսածածկ տարածքները, դրա հետևանքով էլ քամին, անձրևը քշում-տանում են հողը: Փաստորեն ստացվում է, որ մարդը իր կարիքների համար հատում է անտառը, բայց գիտակցում Է, որ դրանով անդառնալի հարված է հասցնում ինչպես բնությանը, այնպես էլ սեփական առողջությանը, որովհետև անտառները թթվածին արտադրող բնական գործարաններ են: Դրանց պատկերավոր անվանում են նաև երկրագնդի թոքեր:

Այսպիսով՝ մարդը չի կարող խուսափել բնական միջավայրը փոփոխելուց, բանի որ դրանով է բավարարում իր պահանջմունբները, բայց և պարտավոր է հնարավորինս վերականգնել բնությանը իր պատճառած վնասները: Պետք է միշտ հիշել, որ բնության բարիքներից օգտվելու են նաև հաջորդ սերունդները:

Կարտոֆիլի մասին

Կարտոֆիլի հայրենիքը հարավային Ամերիկան է: Այստեղ կար­տոֆիլ սկսել են մշակել մեզանից դեռնս 14 հազար տարի առաջ: Կար­տոֆիլը Եվրոպա է բերվել 16-րդ դարի 2-րդ կեսում, իսկ Հայաստան 1840-ական թվականներին:

Ֆրանսիայում կարտոֆիլը մատուցում էին թագավորական սեղան­ներին, իսկ գյուղացիները անվստահությամբ էին լցված հեռուներից բերված այդ բույսի նկատմամբ:

Կարտոֆիլի մշակումը ընդարձակելու նպատակով ֆրանսիացի ան­վանի դեղագործ Պարմանտիեն դիմում է մի հետաքրքիր խորամանկու­թյան: Իր ընդարձակ հողամասում նա տնկում է կարտոֆիլ և հողամասը պարսպապատում: Պարսպի վրա մի բանի տեղ փակցնում է հայտարա­րություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «Խիստ կպատժվեն նրանբ, ով­քեր կփորձեն գողանալ այստեղ ցանված թանկագին բույսի պալար­ները»: Խելացի դեղագործի հնարամտությունը մեծ հաջողություն ունեցավ: Գիշերը գյուղացիները գողացան հողամասի բոլոր պալար­ները: Ամեն մեկն աշխատում էր այն շուտ տնկել իր հողամասում: Եվ արդեն մի բանի տարի հետո դաշտերի մեծ մասը ծածկված էր կար­տոֆիլի ցանքերով:

Այսպես կարտոֆիլը տարածվեց աշխարհով մեկ:

Օտար բառերը փոխարինի՛ր հայերեն համարժեքներով

 

ա/գարաժավտոտնակ

բ/դաչահողամաս

գ/մայկաշապիկ

դ/սումկապայուսակ

Առաջադրանք

 

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:

Կհա□թվի — կհաղթվի

Եր□ — երբ

Ա□պոտ — ամպոտ

Բար□ր — բարձր

2.Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները:

  1. ա/կարճ – երկար

բ/թույլ — ուժեղ

գ/մոտ — հեռու
դ/ցածր            — բարձր